รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร…..ย้ำ ทหารจะยังคง ร่วมกับ ผู้ว่าฯ เยียวยา ฟื้นฟู ซ่อมแซม จนทุกอย่างเป็นปกติ….

รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร…..ย้ำ ทหารจะยังคง ร่วมกับ ผู้ว่าฯ เยียวยา ฟื้นฟู ซ่อมแซม จนทุกอย่างเป็นปกติ….

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ วัดวังกระชัน หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

ผู้บัญชาการทหารบกเป็นห่วงผลกระทบจากพายุโพดุลได้มอบหมายรองผู้บัญชาการ-ทหารบก ลงพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 เพื่อเป็นกำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยกองทัพบกจะยังคงช่วยคลี่คลายอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้เกิดอุทกภัยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนได้บูรณาการเข้าดูแลประชาชนโดยทันที
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ภายใต้การอำนวยการช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ระดมกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนคลี่คลายสถานการณ์โดยทันทีเช่นกัน โดยตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้ บูรณาการกำลังจากหน่วยทหาร/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในทุกพื้นที่ในทุกระดับ เข้าปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย พร้อมจัดยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบน รถโรงครัวพระราชทาน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น

ในการนี้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งต่อไป รองผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย กำลังพลผู้ปฎิบัติงาน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ทั้งได้แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกแก่ประชาชน พร้อมนี้มอบถุงยังชีพน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

%d bloggers like this: