วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งวัฒนธรรม ลานประติมากรรมพระลอ พระเพื่อน พระแพง พร้อมทั้งปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งวัฒนธรรม ลานประติมากรรมพระลอ พระเพื่อน พระแพง พร้อมทั้งปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด และปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ บริเวณแหล่งวัฒนธรรม ลานประติมากรรมพระลอ พระเพื่อน พระแพง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง/ผอ.จอส. 904 วปร. อำเภอสอง เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมปรับปรุงกิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ตัดหญ้า และปลูกต้นทองอุไร ณ ลานประติมากรรมพระลอ พระเพื่อน พระแพง ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 90 คน

%d bloggers like this: