ข้าราชาการอำเภออมก๋อยเชียงใหม่ จับมือราชการในพื้นสบเมย แม่ฮ่องสอน นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคผู้ใจบุญส่งมอบให้ประชาชนในท้องที่ ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา

ข้าราชาการอำเภออมก๋อยเชียงใหม่ จับมือราชการในพื้นสบเมย แม่ฮ่องสอน นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคผู้ใจบุญส่งมอบให้ประชาชนในท้องที่ ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา อำเภออมก๋อย ร่วมกับนายวิรัช เสริฐศรี ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย ปลัดอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปลัดอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายชนะชัย ฤทธิ์นรกานต์ กำนันตำบลสบโขง และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.สบโขง อ.อมก๋อย ได้จัดขบวนรถลำเลียงสิ่งของบริจาค อาทิ เตียงนอน ฟูกนอน และถุงยังชีพ จำนวนอย่างละ 30 ชุด ที่ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคณะผู้ใหญ่ใจดี,พระพุทธรูป ตุ้กตา ขนมขบเคี้ยวสำหรับเสริมโภชนาการเด็กเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อยเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กพักนอนซึ่งต้องเดินทางจากหมู่บ้านมาไกลเพื่อมาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้
ทั้งนี้ เนื่องจากเส้นทางไปยังโรงเรียนเป็นถนนดิน และต้องเดินทางข้ามลำห้วยหลายแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้การเดินทางลำเลียงสิ่งของเข้าพื้นที่โดยใช้เส้นทางในอำเภออมก๋อยเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงใช้เส้นทางเข้าผ่านอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเดินใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง และใช้กำลังคนลำเลียงข้ามสะพานขนาดเล็กขนไปยังโรงเรียนต่อไป

%d bloggers like this: