ร้อยเอ็ด… ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

ร้อยเอ็ด… ดร.เ

Read more

“รองอดิศร” ร่วมงานประเพณีทำบุญบูชาไหว้พระอุปคุต อ.แม่อายเชียงใหม่

“รองอดิศร&#822

Read more

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการค่าย NBI Youth รุ่นที่ 7 เยาวชนกว่า 800 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 227 แห่งเข้าร่วม ฝึกเยาวชนสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ทำประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาประเทศ

ศธ.พัฒนาศักยภาพผู้นำ

Read more

สงขลา-สะเดา รอง ผบ.มทบ.42นำทัพเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ตรวจค้นสถานบันเทิงเมืองชายแดน เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม

สงขลา-สะเดา รอง ผบ.ม

Read more

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more

สำนักงานพาณิชจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด จัดงาน”มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2019″ BorderTrade Fair 2019 เชื่อมโยงการค้าอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานพาณิชจังหวัด

Read more

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธิธรรมดี และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิประเทศไทยใสสะ

Read more