เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการซัก อบ รีด แบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมคืนคนดีสู่สังคม

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการซัก อบ รีด แบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมคืนคนดีสู่สังคม

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการซัก อบ รีด แบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ ( 24 ก.ย.62 ) ที่แดน 7 ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการร้าน ซัก อบ รีด ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิด โครงการ เรือนจัน ซัก อบ รีด ซึ่งเป็นบริการที่มุ่งเน้นฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นการแบ่งเบาภาระของร้าน ซัก อบ รีด ภาคเอกชนที่รับงานขนาดใหญ่แล้วบริการลูกค้าไม่ทันสามารถมาใช้บริการซัก อบ รีด ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้ซึ่งไม่ได้เป็นการแย่งอาชีพ แทรกแซงการตลาด แต่เป็นการส่งเสริมแบ่งเบาผู้ประกอบการให้สามารถรับงานเพิ่มมากขึ้น และ บริการตามราคากลางของตลาดซัก อบ รีด ทั่วไป เน้นความสะอาด รวดเร็ว ทันใจ เบื้องต้นมีผู้ประกอบการร้าน ซัก อบ รีด ในจังหวัดจันทบุรีขอทำ MOU เพื่อนำเสื้อผ้า และ เครื่องนอนของลูกค้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เรือนจัน ซัก อบ รีด มีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ให้บริการรวม 5 เครื่อง เครื่องอบผ้า 5 เครื่อง มีการแบ่งแยกเครื่องที่รับงานภายนอก กับ เครื่องซักผ้าของภายในเรือนจำอย่างชัดเจน รวมทั้ง มี ผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นแรงงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพรวม 30 คน ผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด ที่จะขยายงานของร้านตนเองสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีตามราคาที่ตกลงกันในวันและเวลาราชการ ส่วนรายได้จากการให้บริการจะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ผู้ต้องราชทัณฑ์หลังพ้นโทษรวมทั้งเป็นสวัสดิการของผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: