พะเยา kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

พะเยา kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

พะเยา kick off จัดระเบียบสายสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม คิกอ๊อฟจัดระเบียบสายสื่อสาร หลังจากที่ปัจจุบันสายสื่อสารต่างๆที่แขวนวางอยู่บนเสาไฟฟ้าเกิดระเกะระกะ ห้อยระโยงรยางค์ ส่งผลให้ทัศนียภาพที่เป็นทัศนอุจาด ไม่สวยงาม ในวันนี้ทางการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา จึงได้มีการที่จะระดมกำลังเข้าทำการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณถนนสายศูนย์ราชการ เพื่อให้เป็นระเบียบและลดในเรื่องของภาวะเสี่ยงอันตราย

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของภาคราชการและเอกชน ต่างระดมกำลังเข้าทำการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณถนนสายศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นระเบียบสวยงามหลังจากที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้มีกิจกรรมคิกออฟในเรื่องของการจัดการสายสื่อสารที่พาดโยงกับเสาไฟฟ้าและเกิดความไม่สวยงามระเกะระกะ ส่งผลต่อทัศนียภาพและความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันสายสื่อสารต่างๆได้มีการถูกพาดสายโดยที่ไม่เป็นระเบียบและบางส่วนเป็นสายที่ไม่ใช้แล้วเกิดการห้อยระโยงระยาง

โดยในวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดพะเยา ได้ทำการที่จะเข้าจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆโดยการเข้าเก็บสายสื่อสาร ที่ไม่มีการใช้งานแล้วออก นอกจากนั้นจะได้ทำการจัดระเบียบสายไฟหรือสายสื่อสารที่ใช้ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ซึ่งในวันนี้ได้มีหน่วยงานของการสื่อสารทุกภาคส่วนเข้าระดมกำลังที่จะทำการจัดระเบียบสายสื่อสารของตนเอง สำหรับการพาดสายสื่อสารดังกล่าวนั้นปัจจุบันเสาไฟฟ้าหนึ่งต้น จะมีสายพาดผ่าน 3 ชนิด ได้แก่ สายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงต่ำ สายสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างสุดและมักจะเกิดการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน ดังนั้นในวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จึงได้ระดมกำลังที่จะจัดระเบียบบริเวณถนนสายสำคัญของจังหวัดพะเยาในเบื้องต้นก่อน จากนั้นก็จะดำเนินการขยายพื้นที่ในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าในจุดอื่นๆต่อไป

%d bloggers like this: