ชาวแม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน จับมือหลายหน่วยงาน ร่วมกันบวชป่าเพื่อฟื้นฟูป่า และเป็ฯการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง ( ปกาเกอะญอ )

ชาวแม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน จับมือหลายหน่วยงาน ร่วมกันบวชป่าเพื่อฟื้นฟูป่า และเป็ฯการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง ( ปกาเกอะญอ )

ชาวแม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน จับมือหลายหน่วยงาน ร่วมกันบวชป่าเพื่อฟื้นฟูป่า และเป็ฯการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง ( ปกาเกอะญอ )

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2562 นายบุญสม ชูสวรรค์ ประธาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และ พันธุ์สัตว์ป่า ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่อูคอหลวง ม.5. ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เด็กเยาวชน นักเรียน ตลอดจนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลแม่อูคอ เข้าร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งจำนวนกว่า 200 คน
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน จำนวน 7 รูปเพื่อทำพิธีทางสงฆ์พร้อมกับได้นำผ้าไตรจีวรพระ จำนวนหนึ่ง ได้จ่ายแจกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานในเพื่อมัดตามต้นไม้ในพื้นที่บวชป่าโดยรอบ นอกจากนั้นมีการนำผู้อาวุโส หรือ หมอผี ประจำ หมู่บ้าน ได้ทำพิธีทางความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง หรือ ( ปกาเกอะญอ ) ด้วยการกล่าวสาบาสาบแช่ว่าพื้นที่ดังกล่าวว่า จะยกพื้นทั้งหมดให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อ ให้ต้นไม้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์กันต่อไป หากใครเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์บริเวณพื้นที่บวชป่าจะมีอันเป็นไปแก่ตนและครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการบวชป่าอีกด้านหนึ่งคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ จะกลับฟื้นตัวและเจริญเติบโต หลังจากถูกมนุษย์ทำลายและรบกวนมานา อีกทั้งเป็นที่ป่าต้นน้ำและเป็นแหล่งผลิตน้ำของหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ด้วยนิเวศและสิ่งแวดล้อมปรับสู่สภาพเดิม ทั้งนี้เมื่อป่าเติบใหญ่ อุดมสมบูรณ์ จะเป็นที่หลบหรือที่พักอาศัยของสัตว์ป่าเล็กใหญ่ หรือสัตว์หายาก นอกจากนี้อนาคตจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในภายหน้าต่อไป

%d bloggers like this: