ชายแดนเข้ม”จัดหวัดเดียวที่อนุญาตส่งสุกรมีชีวิตออกนอกประเทศผ่าน จ.สระแก้ว ยันไทยยังไม่มีการระบาดของโรคประเทศเดียว

(สระแก้ว) ชายแดนเข้ม

Read more

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานพิธีเปิด โครงการบูรณการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater Bank)สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อ

Read more

ร้อยเอ็ด… พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำ ลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคที่ประสบภัยน้ำท่วม

ร้อยเอ็ด… พาณิ

Read more

ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ รับรางวัล อุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Awards ) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ปางช้างแม่สา เชียงให

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Read more

ชาวอมก๋อย กว่าสองพันคน ล้มเวทีอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดเวทีขึ้นเพื่อ มารับฟังความเห็น กรณีการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ของบริษัท ๙๙ ธุวานนท์ จำกัด บ้านกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชาวอมก๋อย กว่าสองพัน

Read more

คณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน รพ.ลานนา

คณะอาจารย์จากคณะแพทย

Read more

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.5 ชี้แจง กรณีผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเปาขับไล่ ผอ.และครู ด้วยผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและเปิดโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรีในช่วงเทศกาลกินเจและแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรีเมืองศรี

Read more

ร้อยเอ็ด… รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนให้การช่วยเหลือฟื้นฟูชาวนาที่มีพื้นที่ของนาข้าวถูกทรายทับถมจากอุทกภัยลำน้ำยัง

ร้อยเอ็ด… รัฐม

Read more