“ชำนาญ กายประสิทธิ์” พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN – Camp ปีที่ 2” ที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

“ชำนาญ กายประสิทธิ์” พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN – Camp ปีที่ 2” ที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2” การสร้างความ เข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก โดยมี นักเรียน และครู ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวน 40 คน

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยความร่วมมือของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานพลังงานจังหวัด และคณะวิศวกรรม ศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขึ้น เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ตลอดจน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง


ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร วิทยากรในงานประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็น 1 ในพื้นที่ยุทธศาสตร์จากการคัดเลือกของกระทรวงพลังงาน พื้นที่ 20จังหวัดได้แก่ จ.นครปฐม, จ. ราชบุรี, จ.ชัยนาท, จ.นครสวรรค์, จ.ลำปาง, จ.เชียงใหม่, จ. สมุทรปราการ, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.ตราด, จ.ขอนแก่น, จ.ยโสธร, จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ, จ.บุรีรัมย์, จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.ชุมพร, จ.นครศรีธรรมราช, จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา

โดยกิจกรรมของโครงการมีดังนี้ มีการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ และกำหนดคุณสมบัติของทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน), ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN–Camp” โดยคัดเลือก จำนวน 500 ทีม, จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก ให้แก่เยาวชน จำนวน 500 ทีม จำนวน 2 วัน 1 คืน, คัดเลือกบทความดีเด่น เหลือ 50 ทีม เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN – Camp” 3 วัน 2 คืน, คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม รวม 30 คน ไปศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืนและจัดสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.encamp2019.com.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: