วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา คุณตาวัย 79 ปีปลูกผักสวนครัวอินทรีย์พอพอเพียงสร้างความสุข

พะเยา คุณตาวัย 79 ปีปลูกผักสวนครัวอินทรีย์พอพอเพียงสร้างความสุข

คุณตาวัย 79 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกผักสวนครัวผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง ร.9 ปลูกพืชผักสวนครัวพื้นบ้านแบบอินทรีย์ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน นอกจากจะใช้บริโภคภายในครอบครัวแล้ว ยังสามารถจำหน่ายได้แทบทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันสามารถที่จะเก็บผลผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนั้นยังลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างความสุขให้ครอบครัว

คุณตาแน่น เครือสาร วัย 79 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตพืชผักผสมผสาน ที่ตนเองและครอบครัวทำการปลูกไว้ บริเวณพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ บริเวณภายในบ้าน ซึ่งจะมีตั้งแต่ มะเขือ พริก ข่า ตะไคร้ ลูกฟักข้าว มะระหวาน ลูกบวบ รวมทั้งพืชผักนับ 100 ชนิดที่ปลูกไว้แบบผสมผสาน ตามธรรมชาติ ในระบบอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย โดยพืชผักแต่ละอย่างนั้นจะเน้นเป็นผักที่ตนเองปลูกไว้เพื่อกินและบริโภคในครอบครัว โดยจะใช้ปลูกแบบวิธีธรรมชาติทั้งหมดและจะปลูกแบบเต็มพื้นที่ และหากอยากจะรับประทานพืชผักอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านที่นี่จะมีให้ได้รับประทานหมด

โดยคุณตาแน่น เครือสาร เล่าว่า ตนเองนั้น ได้ทำการเกษตรลักษณะนี้มานานหลายสิบปี โดยสืบทอดเจตนารมณ์มาจากรุ่นปู่ย่า ตายาย ที่ทางภาคเหนือมักจะนิยมปลูกพืชผักไว้ภายในบริเวณบ้านที่มีที่ว่าง ซึ่งตนเองก็ดำเนินการปลูกพืชผักแทบทุกชนิดที่ตนเองและครอบครัวชอบรับประทานประกอบกับได้เรียนรู้การดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จึงได้ใช้วิธีการดังกล่าวมาดำเนินการปลูกพืชผักผสมผสาน ซึ่งทางครอบครัวก็ได้ช่วยกันทำ ซึ่งจะปลูกพืชทุกชนิดที่ตนเองอยากรับประทาน ในพื้นที่ว่างตรงไหนก็จะทำการปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ จากที่ปลูกไว้และได้รับประทานในครอบครัวที่เป็นผักปลอดภัย ครอบครัวก็อยู่อย่างเป็นสุข ทุกวันนี้เรื่องอาหารการกินพืชผักก็ไม่ได้ซื้อเลย และเหลือจากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายแทบทุกวัน จึงทำให้มีรายได้พอสมควร ซึ่งการทำเกษตรดังกล่าวสามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากจะได้กินพืชผักที่ปลูกด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…คุณตาแน่น เครือสาร วัย 79 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์

 

%d bloggers like this: