“พลังท้องถิ่นไทย” จัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

“พลังท้องถิ่นไทย” จัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

“พลังท้องถิ่นไทย” จัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งนำรายได้จากค่าสมัคร นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนุบสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งภายในงานแบ่งการเดิน-วิ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: