นาทีชีวิต กองทัพเรือช่วยลูกเรือเมียนมาร์พลัดตกนำ้ลอยคอกลางทะเลกว่า 10 ชม.

นาทีชีวิต กองทัพเรือช่วยลูกเรือเมียนมาร์พลัดตกนำ้ลอยคอกลางทะเลกว่า 10 ชม.

นาทีชีวิต กองทัพเรือช่วยลูกเรือเมียนมาร์พลัดตกนำ้ลอยคอกลางทะเลกว่า 10 ชม.

ในวันนี้ 3 ธ.ค.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ. ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ประสาน พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอรับการสนับสนุน เรือตรวจการณ์ฯ 265 (เรือ ต.265) จากหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ค้นหาและช่วยเหลือ นาย ตูน ยี อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ลูกเรือประ มงศรีเฉลิมพล ของนางสาว วิราวรรณ ศรีปลัด สัญชาติไทย ที่พลัดตกทะเล ขณะทำการประมง ตั้งแต่ เวลา 03.30 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริเวณ แลต 12 องศา 18 ลิปดา 13 ฟิลิปดาเหนือ ลอง 102 องศา 5 ลิปดา 1 ฟิลิปดา ตะวันออก กลางทะเลจังหวัดตราด

โดยเรือประมงลำดังกล่าวและเรือประมงบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันค้นหาเป็นเวลานาน แต่ไม่พบเนื่องด้วยสภาวะคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคในการค้นหาเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือมายัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ส่ง เรือ ต.265 จากหมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยเรือเอก ปฐวี จันทรคติ เป็นผู้ควบคุมเรือเข้าทำการค้นหาและช่วยเหลือ โดยมี นาวาเอก กรันย์ กลิ่นบัวเเก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชาย
แดน ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
เรือ ต.265 ได้ใช้วิธีการค้นหาแบบ interception search จนเวลา 13.30 น. ได้พบ นาย ตูน ยี ลูกเรือชาวเมียนมาร์ ที่พลัดตกนำ้ลอยคออยู่ในทะเล จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งนาย ตูน ยี ลูกเรือชาวพม่า ที่พลัดตกทะเลอยู่ในอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากต้องฝ่าคลื่นลมลอยคออยู่ในทะเลนานถึง 10 ชม. ก่อนนำส่งขึ้นฝั่งที่ ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดตราด ส่งยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: