ไม่ทักไม่ทาย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง รัชวินเข้าตรวจพื้นที่ สะดุดพบกลุ่มชายฉกรรจ์ แบกเป้ เห็นเจ้าหน้าที่ตกใจวิ่งหนีทิ้งเป้ไว้ยึดยาบ้าได้ 2,600,000 เม็ด – ไอซ์อีก 100 กิโลกรัม

ไม่ทักไม่ทาย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง รัชวินเข้าตรวจพื้นที่ สะดุดพบกลุ่มชายฉกรรจ์ แบกเป้ เห็นเจ้าหน้าที่ตกใจวิ่งหนีทิ้งเป้ไว้ยึดยาบ้าได้ 2,600,000 เม็ด – ไอซ์อีก 100 กิโลกรัม

” ไม่ทักไม่ทาย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง รัชวินเข้าตรวจพื้นที่ สะดุดพบกลุ่มชายฉกรรจ์ แบกเป้ เห็นเจ้าหน้าที่ตกใจวิ่งหนีทิ้งเป้ไว้ยึดยาบ้าได้ 2,600,000 เม็ด – ไอซ์อีก 100 กิโลกรัม

ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และ
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน ทำการสกัดกั้น
ยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนนั้น พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลัง
ผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการ
ให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และลำเลียงต่อไปยัง
พื้นที่ตอนในของประเทศไทย ดังนั้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จึงได้จัดกำลังจากกองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าที่ 4 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางบ้านเปียงหลวง ถึงบ้านบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 00.30 นาฬิกา ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแต่งกายชุดพลเรือนประมาณ 10 ถึง 15 คน เดินเข้ามา มีเป้สะพายหลัง และมีอาวุธไม่ทราบชนิด จึงส่งสัญญาณให้หยุด แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งหมดตกใจและวิ่งหนีกระจัดกระจายลงไปในหุบเขา โดยอาศัยความมืดหลบหนี และได้ทิ้งสัมภาระบางอย่างไว้ หน่วยจึงเข้าทำการตรวจสอบสัมภาระที่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวทิ้งไว้ จากการตรวจค้น พบเป้กระสอบปุ๋ย จำนวน 18 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ Y 1 และ A จำนวน 13 กระสอบ จำนวนประมาณ 2,600,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) จำนวน 5 กระสอบ จำนวนประมาณ 100 กิโลกรัม ปัจจุบันหน่วยได้ ทำการแถลงข่าว และนำของกลางทั้งหมดส่งให้ สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคง
เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป

%d bloggers like this: