ขุนอาสา 302 กองพันทหารม้าที่ 9 ลงพื้นที่พบปะเปิดเวที ตามศาสตร์พระราชา บรรยายพระคุณแผ่นดิน

ขุนอาสา 302 กองพันทหารม้าที่ 9 ลงพื้นที่พบปะเปิดเวที ตามศาสตร์พระราชา บรรยายพระคุณแผ่นดิน

ขุนอาสา 302 กองพันทหารม้าที่ 9 ลงพื้นที่พบปะเปิดเวที ตามศาสตร์พระราชา บรรยายพระคุณแผ่นดิน …..สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ราษฎรอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว…..

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ขุนอาสา 302 จัดเวทีปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของราชา และได้ประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทัพบก และรัฐบาล ให้กับประชาชน บ้านไผ่ขอดอน จำนวน 50 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก และในโอกาศนี้ได้มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกด้วย

 

%d bloggers like this: