พะเยา พิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์อายุมากสุดประมาณ 100 ปีกว่า 200 ผืน แห่งเดียวในประเทศ

พะเยา พิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์อายุมากสุดประมาณ 100 ปีกว่า 200 ผืน แห่งเดียวในประเทศ

พะเยา พิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์อายุมากสุดประมาณ 100 ปีกว่า 200 ผืน แห่งเดียวในประเทศ 

วัดธรรมิการาม(หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสบเกี๋ยง) บ้านสบเกี๋ยง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควรขึ้น ภายในกุฏิไม้ทรงไทย เพื่อเก็บรวบรวมผ้ายันต์ชนิดต่างๆ ของทางล้านนาภาคเหนือ ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

พระครูปลัด สุวัฒนจริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม ( วัดสบเกี๋ยง ) อ. ปง จ.พะเยา ประธานเครื่อข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ เปิดเยว่าได้เล็งเห็นอันตรายที่จะเกิดการสูญหายของผ้ายันต์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติของชาวล้านนาโดยเฉพาะของทางภาคเหนือ จึงได้พยายามรวบรวมผ้ายันต์ จากแหล่งต่างๆทั้งในจังหวัดพะเยา และภาคเหนือทั้งหมด มาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร ภายในวัดธรรมิการาม เพื่อเด็กเยาวชนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้ายันต์

ซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่กำลังจะเริ่มสูญหายไปอย่างน่าเสียดายผ้ายันต์ที่เก็บรักษาไว้มีกว่า 200 ผืน โดยมีอายุต่ำสุดประมาณ 50-70ปี และมากสุดประมาณ 100 ปี ขึ้นไป ประเภทของผ้ายันต์นั้นจะมีทั้งแบบผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เล็ก เสื้อ กางเกง สำหรับผ้ายันต์มีหลายชนิดอาทิ ยันต์เมตตามหานิยม ยันต์มหาอำนาจ ยันต์ค้าขาย ยันต์มหาเสน่ห์ ยันต์โชคชะตา ยันต์อยู่ยงคงกะพัน ยันต์ป้องกันภัย ยันต์สารพัดนึก ยันต์ฝ่าต๊ะ(รูปมือหรือเท้าที่เอาทาบลงบนผ้า) ผ้ายันต์ที่พบส่วนใหญ่ทำจากผ้าดิบ ลวดลายอักษรภาษาคำเมืองหรือล้านนา เขียนด้วยหมึกสักและสีของพืชตามธรรมชาติ เช่นสีดำ แดง และเขียว ผ้าแต่ละผืนอยู่ในสภาพขาดวิ่นด้วยความเก่าแก่ นอกจากนี้ภายในยังเก็บรวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่ ยันต์ตระกุดต่างๆ พระพุทธรูปงาช้าง คัมภีร์ตำราล้านนาต่างๆที่ตัวอักษรเป็นตัวเมืองล้านนา

 

%d bloggers like this: