พสกนิกรชาวอำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช”

“พสกนิกรชาวอำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช”

เมื่อเวลา 07.00น.5 ธันวาคม 62 ที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอกุดชุม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อคนไทยมาตลอด อีกทั้งเป็นการเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนได้รู้รัก สามัคคีและมุ่งมั่นทำความดี พร้อมน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ และช่วงเวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ยังนำพาพสกนิกรชาวอำเภอกุดชุมจัดพิธีถวายพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในวันสำคัญดังกล่าวด้วย

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว