สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เวลา 10.00 น. อำเภอแม่สาย จัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดในระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562

เวลา 16.00 น. อำเภอเชียงของ จัดงานและพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล ในโอกาสครบรอบ 3 ปี “กาดกองเก่า” ที่กาดกองเก่า ถนนสายสบส – หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ

เวลา 16.00 น. เทวสถานวิหารธรรม จัดงานเปิดป้าย “นิกายตันตระวัชรญาน แห่งราชอาณาจักรภูฏานในประเทศไทย” ที่เทวสถานวิหารธรรมเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰