วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำโดย พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะข้าราชการและประชาชน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีการนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ อาทิ
1.ระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
2.การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทรมโดยอ้างอิงจากหลักฐานเดิมของกรมศิลปากรและดำเนินการโดยช่างศิลปากร
3.การสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ ให้กับตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
4.การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะท้องถิ่นเพิ่มเติม
5.ระบบการขนส่งมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและป้ายข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ เป็นต้น
จุดที่ 2 พบปะหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และการดำเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปด้านสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของจังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา พร้อมกับรับเรื่องที่มีการเสนอในแต่ละจุดไว้พิจารณา เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: