รับรู้ สาธิต นำไปใช้ ” ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันกองพลทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน…ให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควันแก่เด็กนักเรียน รร.บ้านดงสารภี อำเภอแม่ทา

” รับรู้ สาธิต นำไปใช้ ” ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันกองพลทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน…ให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควันแก่เด็กนักเรียน รร.บ้านดงสารภี อำเภอแม่ทา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองพลทหารราบที่ 7 ประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และเป็นการสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันและแนวทางการปฏิบัติเผชิญเหตุเมื่อเกิดไฟป่าและหมอกควันด้วย

%d bloggers like this: