อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานเรื่องเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก และเรื่องถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

%d bloggers like this: