อ.สะเมิงร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  ประชุมประชาคมการสร้างฝายมีชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฯ

อ.สะเมิงร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมประชาคมการสร้างฝายมีชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง มอบหมายให้นายนิพนธ์ สุวรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับกำนันตำบลสะเมิงใต้ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสะเมิง ร่วมประชุมประชาคมการสร้างฝายมีชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ ให้กับประชาชน บ้านเหล่าแสนตอง โดยมีหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ และ ธกส.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่าแสนตอง ม.5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง