วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จันทบุรี- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ( กศน. ) ติดตามผลการดำเนินงาน
วันนี้ ( 6 ธ.ค.62 ) ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ( กศน. ) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษา / มอบนโยบายให้กับบุคลากร

/ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงาน กศน. ได้ร่วมกิจกรรมซักถามปัญหา ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังแนวคิดและปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาครู บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน กศน. คือ โซน A ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ในชุมชน / โซน B กิจกรรมเรียนรู้ที่ทันสมัย นวัตกรรมการสอนสู่ยุค DIGITAL TRANSFORMATION VirTUAL 6G Classrooms และ โซน C ผลิตภัณฑ์คนจันท์สู่ตลาดออนไลน์ OOCC

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: