อำเภอโพธิ์ชัยส่งเสริม-บ่ม-เพาะ-คนดี สู่สังคมดี

ร้อยเอ็ด/…

อำเภอโพธิ์ชัยส่งเสริม-บ่ม-เพาะ-คนดี สู่สังคมดี

วันนี้ 6 ธ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมห้วยหนองผือ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย นายธวัชชัย สุพรรณทอง อายุ 37 ปี พร้อมภรรยา และป้า ได้เดินทางกลับมาจากทุ่งนาได้พบกระเป๋าภายในกระเป๋าไม่มีเอกสารใดๆพร้อมเงินสดอยู่จำนวน กว่า 8,000 บาท(เแปดพันบาท)จึงได้นำมาให้นายสมเกียรติ ่ฉ่ำมะณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านโพธิ์ชัย ประกาศหาเจ้าของทางหอกระจายข่าว และ ดี.เจ.บ่าวตู๋ลู ประกาศทาง FM 93.75 MHz

ต่อมาเวลาช่วงบ่ายได้มี นายพัฒนา วงษ์ก้านตรง อายุ 42 ปี 67 ม.14 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย ได้เดินทางมาแสดงตนเป็นเจ้าของกระเป๋า และเงินจำนวน 8.000 บาท ณ.ที่ทำการ ผญบ.ม.6 นายพัฒนา วงษ์ก้านตรง เจ้าของกระเป๋าพูดกับทีมข่าวว่าตนเองนำเงินจำนวนนี้มาให้แม่ไว้ใช้จ่ายช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวพรุ้งนี้จะกลับกทม.แล้ว โชคดีและดีใจมากที่ได้กระเป๋าคืน

นายสมหวัง วงค์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่าตามที่ได้รับรายงานจาก ผญบ. ม.6 ต.ขามเปี้ย ทางอำเภอจะมอบเกียรติบัตรให้นายธวัชชัย สุพรรณทอง ที่เก็บเงินได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของการสร้างคนดีสู่สังคม“ทำความดีด้วยหัวใจ” การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้อง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ร่วมกันส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต

https://youtu.be/WhcxIfGb_Zg

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน