อำเภอปายขันรับนโยบายรัฐบาลฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนใหม่ เข้มงวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเคารพกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

อำเภอปายขันรับนโยบายรัฐบาลฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนใหม่ เข้มงวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเคารพกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

อำเภอปายขันรับนโยบายรัฐบาลฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนใหม่ เข้มงวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเคารพกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

วันที่ 25 ธค62 นายสังคม คัดเชียงแสน
นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และยาสูบอำเภอปายอำเภอปาย เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ณ ห้องประชุมไชยสงคราม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย เพื่อการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ข้อที่6 ให้พิจารณาจัดทีมออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกฮอล์พ.ศ.2551

ให้กับสถานที่ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาลเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดจึงจะจัดลงพื้นที่เย็นวันที่25ธันวาคม2562จำนวน15คนในพื้นที่ถนนคนเดินปายเนื่องจากเป็นพื้นที่เสื่ยงต่อการกระทำความผิดในช่วงเทศกาลและช่วงอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และยาสูบและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอปาย โดยนายสังคมคัด เชียงแสน นายอำเภอปายได้มอบป้ายห้ามขาย ห้ามดื่ม ห้ามสูบให้กับเจ้าคณะอำเภอวัดแม่นาเติงใน และมอบป้ายเขตห้ามขาย ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกฮอล์ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน50คนทั้งนี้การประชุมเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของอำเภอปายในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 7 วันอัตรายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตลอดจนหย่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งด่านเพื่อความปลอดภัยทุกตำบลเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562/2563 ที่จะถึงนี้ จึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกคน ที่วางแผนเดินทางมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในพื้นที่อำเภอทุกคน ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประด่านต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วย

%d bloggers like this: