วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รมช.เกษตรฯมอบ สปก.4-01 500 ราย

รมช.เกษตรฯมอบ สปก.4-01 500 ราย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น .ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จาก กทม. ถึง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อบต.หนองแจง อ.บึงสามพัน เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( สปก. 4-01) ณ อาคารอเนกภิรมณ์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้การต้อนรับ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กล่าวรายงาน

ซึ่งในการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) มีเกษตรกร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับ จำนวน 500 ราย รวม 530 แปลง เป็นเกษตรกรรมและแปลงชุมชน พร้อมกันนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 5 ราย มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 5 ราย และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป 5 ราย พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับ
จากนั้น รมช.เกษตรฯและคณะได้เดินทางไปยังโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก) ของอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดกล่าวให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผ ลการดำเนินการโครงการฯ และ นายนสุดใจ มิไพทูล ประธานแปลงฯ นำเยี่ยมชมนิทรรศการและความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร

%d bloggers like this: