แรงงานไทยเริ่มทะยอยเดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เร่งเดินทางกลับประเทศ หลังนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศปิดประเทศ 18 – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19

แรงงานไทยเริ่มทะยอยเดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เร่งเดินทางกลับประเทศ หลังนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศปิดประเทศ 18 – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19

วันนี้(17มี.ค.63)หลังจากที่นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ของประเทศมาเลเซียโดยมีจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 อาทิ งดให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับผู้ใดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักกันตัว ณ ศูนย์การแพทย์ หรือที่พัก เป็นเวลา 14 วัน และห้ามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ปิดสถานศึกษา งดจัดกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์ และศาสนพิธี และปิดหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานที่จำเป็น (การประปา การไฟฟ้าพลังงาน โทรคมนาคม ไปรษณีย์ คมนาคม ชลประทาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิง การกระจายเสียง การเงิน ธนาคาร สาธารณสุข ร้านขายยา สถานีดับเพลิง เรือนจำ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายกลาโหม การทำความสะอาด และร้านขายของชำ/ซูเปอร์มาร์เก็ต)

โดยบรรยากาสที่ด่านพรมแดนเบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง เจ้าหน้าที่ทหารพราน รับมือกับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ที่ทยอยเดินทางกลับประเทศ โดย ได้มีการเฝ้าระวัง ตรวจเข้มและตั้งจุดคัดกรอง ด้วยเครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อวัดระดับไข้ในตัว พร้อมสอบประวัติการเดินทางเพื่อติดตามผลด้วย พร้อมทั้งยังมีการแนะนำการป้องกันโรคดควิด – 19 เบื้องต้น ให้กับแรงงงานดังกล่าวเช่น ล้างมือ สวมหน้ากากอนมัย กินร้อน ช้อนกลาง และไม่ลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในการช่วยกันเฝ้าระวังและคัดกรองโรคฯ ซึ่งจะทำให้ชายแดนทั้งสองประเทศปลอดจากเชื้อโควิด 19 ได้ หากพบผู้ป่วยมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง ภายใน 14 วัน
ส่วนบรรยากาศตามโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองเบตง นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ได้เช็คเอาท์โรงแรม พร้อมซื้อของใช้ที่จำเป็น ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย ภายในวันนี้ หลังนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 งดให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับผู้ใดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักกันตัว ณ ศูนย์การแพทย์ หรือที่พัก เป็นเวลา 14 วัน และห้ามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

นายปาราฮัม สีมีแล แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า หลังจากที่ทางการมาเลเซียประกาศมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 แรงงานไทยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีความกังวลในสถานการณ์เกี่ยวกับโรคที่ยังมีผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าทางมาเลย์ จะเปิดประเทศต่อไปอีกหลังวันที่ 31 มีนาคม หรือไม่ ตนจึงต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรอดูสถานการณ์ ทางฝั่งประเทศมาเลเซียว่าจะดำเนินการอย่างไร และตนก็จะเดินทางเข้าไปทำงานอีกครั้ง หลังจากทางการมาเลเซียเปิดประเทศ
ด้านนายเมง นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จากรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน กล่าวว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ของประเทศมาเลเซียโดยมีจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 เมื่อวานนี้ วันนี้ก็ต้องรีบเดินทางกลับมาเลเซียพร้อมซื้อของอุปโภค บริโภค ในนเมืองไทยกลับไปใช้ในมาเลเซีย เนื่องจากไม่ทราบสถานการณ์อาหารในมาเลเซียว่ามีการกักตุนอย่างไร ตนจึงซื้อเพื่อสำรองในยามจำเป็น อย่างไรก็ตามตน มีความกังวลอยู่บ้าง หลังจากที่มาเลย์พบผู้ติดเชื้อสูงกว่าไทย ซึ่งการมาเที่ยวเบตงตนมีความมั่นใจมาก เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อ แล้วจะกลับมาเที่ยวเบตงใหม่หลังจากเปิดประเทศอีกครั้ง

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: