เทศบาลเมืองเบตงนำรถโมบายฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามชุมชนต่างๆ พร้อมรณรงค์อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม S o c i a l D i s t a n c i n g

เทศบาลเมืองเบตงนำรถโมบายฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามชุมชนต่างๆ พร้อมรณรงค์อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม S o c i a l D i s t a n c i n g

วันนี้( 6เม.ย.63) นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ได้มอบหมายให้นายเอกสิทธิ์ มหัทธนพิทักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง นำรถโมบายฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตง สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน ควบคู่กับการนำรถประชาสัมพันธ์เทศบาลออกรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจอย่างตื่นตระหนกและให้ตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 และร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม S o c i a l D i s t a n c i n g

นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เทศบาลเมืองเบตงได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว สนองต่อนโยบายรัฐบาล จึงจัดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเบตง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หากประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ ก็จะสามารถป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น จึงขอฝากไปยังทุกท่านให้ความร่วมมือ และรับฟังข่าวสาร มาตรการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการประกาศออกมา อาทิ เพื่อสุขภาพของท่านเองและครอบครัว

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: