จังหวัดมุกดาหารจัดชุดปฏิบัติการพิฆาตโควิด-19

จังหวัดมุกดาหารจัดชุดปฏิบัติการพิฆาตโควิด-19

จังหวัดมุกดาหารจัดชุดปฏิบัติการพิฆาตโควิด-19มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จากการที่ทั่วโลกได้เกิดการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ติดต่อได้ง่ายและอันตราย รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและสั่งการให้ทุกจังหวัดมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ตั้งคณะทำงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขึ้น ซึ่งมีภารกิจในการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง และจัดกิจกรรมคิกออฟ รณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยตั้งชื่อปฏิบัติการ “หน่วยพิฆาตโควิด 19” ซึ่งดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในตลาดสดพรเพชรและสถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหาร โดยทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุดที่ 2 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในตลาดเทศบาล 2 และตลาดศิริพรโดยทีมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุดที่ 3 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในตลาดสดเทศบาล 1 โดยทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารและด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริการให้กับประชาชนและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดมุกดาหารเป็นอีกมาตรการในการลดการแพร่กระจายของโรค การจัดตั้งคณะทำงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยงหลายจุด ซึ่งได้มีการสนธิกำลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, เทศบาลเมืองมุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารและทีมงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้ชื่อชุดพิฆาตโควิด-19

 

นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: