ธนาคารออมสิน สาขาเบตง จังหวัดยะลา คึกคัก ประชาชนยังคงเดินทางมาเปิดบัญชีเพื่อเตรียมกู้เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ธนาคารออมสิน สาขาเบตง จังหวัดยะลา คึกคัก ประชาชนยังคงเดินทางมาเปิดบัญชีเพื่อเตรียมกู้เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

วันนี้ (17เม.ย.63) ที่ธนาคารออมสิน สาขาเบตง จ.ยะลา ประชาชนในพื้นที่ อ.เบตง ต่างเดินทางมาเปิดบัญชีเพื่อเตรียมกู้เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนโดยมีพนักงานธนาคาร แนะนำให้ประชาชนร่วมกันเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
นายสมพล ศรีปานรอด ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเบตง จ.ยะลา กล่าวถึงมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของธนาคารออมสินนั้นจะสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก อีกทั้ง ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยคุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเบตง ยังได้ฝากถึงผู้ลงทะเบียนว่า ไม่ต้องเร่งรีบยื่นกู้ เนื่องจากสินเชื่อ 2 ประเภทนี้เปิดให้บริการถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 ธนาคารฯ เข้าใจถึงปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้วยมาตรการเร่งด่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท และธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยเงินกู้ที่ผ่อนปรนเงื่อนไขกว่าสถานการณ์ปกติ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินดังกล่าวนั้น จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น และจะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนที่สาขา เนื่องจากหากประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่สาขาแล้ว อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งจะเป็นกลายปัญหาอีกอย่างหนึ่ง

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: