พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

จากนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 900 ซอง ผักกาดกระป๋อง จำนวน 96 กระป๋อง ปลากระป๋อง จำนวน 400 กระป๋อง โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 80 ซอง ไมโล จำนวน 360 ซอง กาแฟปรุงสำเร็จรูป จำนวน 400 ซอง น้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด น้ำมันปาล์ม จำนวน 42 ขวด ซอสปรุงรส จำนวน 84 ขวด และนมกล่อง จำนวน 252 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” วุฒิสภา ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับมอบ

โอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นความสำคัญปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19 ซึ่งปกติแล้วสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว ส่วนสมาชิกวุฒิสภาส่วนกลางการลงพื้นที่ในช่วงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะมีข้อจำกัด วุฒิสภาจึงได้จัด “ตู้ปันสุข” วุฒิสภาขึ้นเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้ร่วมนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมาแบ่งปันให้แก่พี่น้องประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดไปจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจะคลี่คลาย
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถนำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นมาร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” วุฒิสภาได้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนประชาชื่น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่จะหยิบของจาก “ตู้ปันสุข” วุฒิสภา สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และที่สำคัญ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: