นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ วัดประชาศรัทธาธรรม รองศาตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับทีมงานนางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง ให้แก่ชาวบ้านในบริเวณวัดประชาศรัทธาธรรม
และชุมชนใกล้เคียงเคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: