เบื้องหลังการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ เบื้องหลังการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี “

“ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ให้เข้ามาทำงาน และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปให้ได้

2 พิธีกร คุณสุรีย์พร ดวงทอง ( นก ) และ คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง ( ว่าน ) เดินทางเพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ ๑ และ กำลังพลจิตอาสา

รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล
รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค ๑
มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมบันทึกเทป
การเรียนรู้การดำนา , ความรู้การปลูกต้นฟ้าทะลายโจร พร้อมการเรียนรู้โรงเรียนควาย , ธนาคารควาย ฯลฯ

เพื่อนำภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายละเอียด โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

%d bloggers like this: