วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินร่วมคุณประโยชน์ ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชน ลดภาวะภัยพิบัติในโรคโควิด 19

สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินร่วมคุณประโยชน์ ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชน ลดภาวะภัยพิบัติในโรคโควิด 19

วันที่ 7 มิย.2563 นายธัญญภัครภรณ์ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน กล่าวว่าได้รับเงินจากการจัดตั้งกองทุนคนละ 5 บาท จากบุคลากร ที่อยู่ ภายใต้องค์กร ภาครัฐ เอกชน คนละ 5 บาท รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ประมาณ 300,000 บาท สมาคมฯ จึงได้นำเงินกองทุนดังกล่าว ไปซื้อ แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ ในการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ ภายใต้ผลิตรภัณฑ์ ฟินซ์ แอลกอฮอล์ แฮนด์ สเปรย์ อย.เลขที่ใบรับจดแจ้ง 12-1-6300024174 ซึ่ง ปัจจุบันสมาคมฯได้ลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ให้บริการ ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ดังกล่าว อันเป็นคุณประโยชน์ ในการลดภาวะภัยพิบัติในโรคโควิด 19 อีกทั้ง เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติ ดังกล่าว อยู่ขณะนี้ สมาคมฯว่าจ้าง ผู้ที่ประสงค์หารายได้เสริม วันละ 300บาท ดำเนินการฉีดพ่นไปยังชุมชนต่างๆ โดยเริ่มกิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ระหว่างหาเงินต้นทุนการผลิตรเพิ่มเติม โครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดินนี้ตลอดไป” ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สมาคมฯ จึงได้ยกระดับการจัดหารายได้ เพื่อ นำเงินไปใช้ประโยชน์ ความละเอียดแจ้งไว้แล้วนั้นสมาคมฯ ต้องการเงินทุนไปผลิตรน้ำยาเพิ่มเติม เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นสาธารณกุศล ให้กับ ส่วนราชการต่างๆ เช่นศูณย์ราชการ /มหาวิทยาลัย/

โรงเรียน ทุกภูมิภาค ตามความเหมาะสม
สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความร่วมมืออำนวยความสดวก ส่งหนังสือเวียนไปยัง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และความมั่นคงของบุคลากรในชาติต่อไป และหากกระทรวงมหาดไทย นั้น มีเงินงบสาธารณกุศลพิเศษ อยู่บ้าง โปรดกรุณา สนับสนุน ตามที่ท่านว่าเหมาะสม สมาคมฯ คาดว่าในการผลิตร น้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเพิ่มเติมนั้น ต้องใช้เงินเป็นต้นทุนในการผลิตร คร่าวๆ จำนวน 1,500,000บาท จะเพียงพอต่อการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคดังกล่าว กว่า 70% ทุกภูมิภาค เช่นศูณย์ ราชการ มหาวิทยาลัย/โรงเรียนทุกภูมิภาค อันเป็นคุณประโยชน์ ปัจจุบันผู้คนไร้อาชีพเกือบทุกพื้นที่ โครงการ ขอทำดีเพื่อแผ่นดินนี้ตลอดไป ได้ทำปฏิญญา ใช้หลักทฤษฎี 3 จ. จดจ่อ. จริงใจ. และให้จดจำ เป็นการสร้างอาชีพให้คนที่ตกงานอยู่ขนะนี้ ปัจจุบัน หากสมาคมผลิตน้ำยา ได้อีกจำนวน ๑๐ ล้านลิตร จะทำให้ลดภาวะภัยพิบัติโรค โควิด19 ได้กว่า 70 % ทุก ภูมิภาค โดยใช้เงินทุนในการผลิต จำนวน 1, 5๐๐,๐๐๐ บาทหากได้รับการสนับสนุนภาครัฐ ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป.


ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน.ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

%d bloggers like this: