(คลิป) แม่สายอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลโป่งงาม วางแนวทางช่วยเหลือบ้านบริวาร ไม่มีไฟฟ้าใช้

(คลิป) แม่สายอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลโป่งงาม วางแนวทางช่วยเหลือบ้านบริวาร ไม่มีไฟฟ้าใช้

//////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 10 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยนางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาด-อำเภอแม่สาย และหน่วยงานข้าราชการอำเภอแม่สาย-กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งงาม ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณวัด บ.สันเกล็ดทอง ม.7 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้ทำงานเชิงรุกและบูรณาการร่วมกัน ออกบูธสินค้า-หน่วยบริการประชาชนแผนกต่างๆ เพื่อลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในเขต ต.โป่งงาม อย่างทั่วถึง

ต่อมาในเวลา 11.00 น. นายประสงค์ฯ นอภ.แม่สาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชุมชนอาข่าใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวาร ของบ้านสันเกล็ดทอง ม.7 ต.โป่งงาม ที่มีกว่า 75 หลังคาเรือน ที่มีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า 600 คน แต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสันเกล็ดทองเพียงแค่ 2 กม. และห่างจากถนนสายหลักพหลโยธินเพียง 4 กม. โดยสาเหตุหลักที่สำคัญคือ บริเวณพื้นที่บ้านบริวารอาข่าใหม่เป็นพื้นที่สิทธิทำกิน (สทก.) เขตป่าสงวน ทำให้มีปัญหาในการดึงไฟฟ้าเข้าใช้บ้านบริวารดังกล่าว

ล่าสุดทางด้าน นอภ.แม่สาย จะได้วางโครงการประสานงานหารือร่วมกับ โครงการพัฒนาดอยตุง- ป่าไม้-องค์การไฟฟ้าแม่สาย-อบต.โป่งงาม เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้หมู่บ้านอาข่าใหม่ให้มีไฟฟ้าสว่างไสวในถนนหนทาง และครัวเรือนของหมู่บ้านบริวารอาข่าใหม่สันเกล็ดทอง


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพจาก – สายฝน ลุ่มแม่น้ำสาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน /////////////

%d bloggers like this: