วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)ให้พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่ มุกดาหาร

มุกดาหาร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)ให้พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 ที่วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต ) ได้มีคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)ให้พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ด้วยพระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัด ป่าศรัทธาธรรม(ถ้ำหีบ) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าไปพำนักอาศัยอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ หาความละอายไม่ได้ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่าง ๆ ผิดหลักพระธรรมวินัย และกฎ-ระเบียบ-คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่ได้เข้าไปแจ้ง และตักเตือนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล และยังแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุติ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 จึงให้พระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัด ป่าศรัทธาธรรม(ถ้ำหีบ) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรณีพระเดือนชัย ธมมวิจโย ซึ่งแสดงอาการเหมือนที่เป็นข่าว กรณีไปหาหลักฐานให้น้องชมพู่ หรือไปทำอะไรต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเรียนคณะสงฆ์(ธ) ได้รับรู้ รับทราบ และพิจารณาตามอำนาหน้าที่ ในทางปกครองแล้ว พระสงฆ์ปกครองสงฆ์ฉะนั้นผู้บังคับบัญชาก็คือ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด และนายอำเภอ ให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่บายใจ ท่านก็สั่งให้ทางเจ้าคณะตำบล ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ ได้ไปกล่าวตักเตือนให้พระเดือนชัย ฯ หยุดพฤติกรรมที่ผ่านมา ทางพระอาจารย์ก็รับทราบ รับปาก ว่าจะไม่ทำแล้ว ท่านเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า ทางคณะสงฆ์ได้มาเตือนพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วย แต่วันนั้นท่านไม่อยู่ ท่านติดภารกิจที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63 ได้พบปะกับพระลูกวัด ก็เลยได้ชี้แจง ซึ่งพระลูกวัดจะนำเรียนพระอาจารย์ให้ พอช่วงหลังมาก็มีข่าวไปพุทธาภิเษกที่นครนายก แสดงพฤติกรรมเหมือนเดิม ตามที่ปรากฏในข่าว
ผอ. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า เมื่อวานนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าคณะอำเภอที่ 5 อำเภอ(ธ) ได้มาประชุมที่วัดศรีมงคลเหนือ ในเวลา 13.00 น. มีมติในที่ประชุมออกมาว่า ให้พระเดือนชัย ฯ ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63 และจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปติดคำสั่งที่พักสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งของที่พักสงฆ์ อยู่ในความดูแลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นป่าไม้ตามมติของ ครม. ได้มีพระภิกษุเข้ามาจำพรรษาหลายรุ่นแล้ว และทางคณะสงฆ์(ธ) ก็รับรู้ รับทราบ ท่านพิจารณาอนุญาตให้อยู่ แต่พอเกิดกรณีนี้ ท่านเห็นว่าคงจะไปไม่ไหว มันเสื่อมเสีย มันไม่ใช่แนวของพุทธ ไม่ใช่แนวของธรรมยุต ไม่ใช่แนวของหลวงปู่ พ่อแม่ครูบาอาการของธรรมยุต ท่านก็บอกว่า ให้ยุติออกไปซะ ท่านจะไปสังกัดที่ไหนก็เป็นเรื่องของท่าน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: