วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” ให้แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: