วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แห่เข้าโรงตึ๊ง หาเงินก่อนเปิดเทอมบุตรหลาน นายกเล็กเทศบาลนครโคราช ช่วยเหลือขยายเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพ

แห่เข้าโรงตึ๊ง หาเงินก่อนเปิดเทอมบุตรหลาน นายกเล็กเทศบาลนครโคราช ช่วยเหลือขยายเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพ

ที่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา สาขา 1 ถนนยมราชพบผู้ปกครองที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ขาดได้รายได้เนื่องจากผลกระทบวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่นำทรัพย์สินเช่นทองคำรูปพรรณและเครื่องมือช่างมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ทั้งซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานกันอย่างคึกคัก

ที่สถานธนานุบาล ทน.นครราชสีมา สาขา 3 หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) นางภัทรวดี ปรินแคนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทน.นครราชสีมา พร้อมนางสุวิมล วิคแมน ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ สาขา 3ร่วมไถ่ถอนเลื่อยจิกซอร์ไฟฟ้าคืนให้กับนายกมล บุญประเสริฐ อายุ 73 ปี เพื่อให้นำกลับไปใช้งานช่างไม้สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวตามโครงการช่วยเหลือไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับประชาชนหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย โดยนางภัทรวดี ฯผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ใช้เงินส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย

ด้านนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกทน.นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอม ทน.นครราชสีมา ได้สำรองเงินกว่า 400 ล้านบาทให้สถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่ง สามารถบริการนำทรัพย์สินมาจำนำแลกเป็นเงินได้เพียงพอรวมทั้งขยายเวลาชำระหนี้สำหรับผู้จำนำทรัพย์ไว้ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 –สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 7 เดือน 30 วันและปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

%d bloggers like this: