ณ ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วุฒิสภา พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็นในการดำเนินการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท หรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม และใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: