รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าของกำลังพล อส. ประจำ ชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าของกำลังพล อส. ประจำ ชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

วันนี้(25มิ.ย.63) พ.อ.ฉัตรชัย รัตนตรัง รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าของกำลังพล อส. ประจำ ชุดคุ้มครองตำบล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจของการปฏิบัติหน้าที่ โดย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พ.อ.ฉัตรชัย รัตนตรัง รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุการณ์จะได้ตอบโต้ได้ทันท่วงที และขอให้กำลังพลทุกนายช่วยกันสังเกตบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หากมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทราบทันที พร้อมบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของกองอาสารักษาดินแดน ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยและประชาชนในพื้นที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา

%d bloggers like this: