วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

35 ลูกเรือประมงกลับจากหาปลาน่านน้ำต่างประเทศ ศรชล.ตรวจปลอดภัยโควิด 19

35 ลูกเรือประมงกลับจากหาปลาน่านน้ำต่างประเทศ ศรชล.ตรวจปลอดภัยโควิด 19
ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดสมุทร สาคร บูรณาการตรวจเรือประมง ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ผลตรวจคัดกรองโควิด 19 ปลอดภัย

ในวันนี้ 28 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ. ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร และว่าที่ นาวาเอก วิลาศ เรียงแหลม หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับกับชุดสหวิชาชีพของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร (ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร) ตรวจเรือประมงหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา จว.สมุทรสาคร จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ ส.เข็มทอง 4 เป็นเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ขนาด 243 ตันกรอส ซึ่งเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย มีลูกเรือ 6 คน

และเรือ ส.รุ่งอรุณนาวี เป็นเรือประเภทอวนล้อมจับ ขนาด 59.17 ตันกรอส มีลูกเรือ 29 คน รวม 35 คน
โดย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเรือทั้งสองลำทางเอกสารประจำเรือและลูกเรือถูกต้องครบถ้วน ในส่วนของเรือ ส.เข็มทอง 4 เจ้าหน้าที่จากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ผลการตรวจไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่าง กายเกิน 37.3 องศาเซลเซียส และได้กำชับให้ลูกเรือระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะทำงานในเรือหรืออยู่บนฝั่ง รวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาด และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: กองสารนิเทศ ฝอ.สน. ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: