วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.จันทบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จ.จันทบุรีเตรียมพร้อ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่าแปดแสนบาทเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุมเข้มตั้งจุดตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคน ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป .นม1

โรงเรียนเมืองนครราชส

Read more

ม.แม่โจ้ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย 100,000 บาท ช่วยต้านภัย Covid-19

ม.แม่โจ้ รับมอบเงินส

Read more

เชียงใหม่ เปิดเทอมวันแรกสถานศึกษาคุมเข้มป้องกันโควิดขณะที่ทหารลงพื้นที่สุ่มตรวจ

เชียงใหม่ เปิดเทอมวั

Read more

อาจารย์จักษ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก สาขาการขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ

อาจารย์จักษ์ ช่วยเหล

Read more

โรงเรียนวัดสระแก้วโคราช คุมเข้ม เฝ้าระวัง โควิด-19 จัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดสระแก้วโค

Read more

เปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองแห่ส่งบุตรหลาน ผ่านจุดคัดกรองที่ โรงเรีบนจัดไว้ แม้จะขลุกขลักแต่ก็ทำให้ห่างไกล การแร่ระบาด ไวรัส โควิด -19

เปิดเทอมวันแรกผู้ปกค

Read more

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยCOVID-19 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

ครัวพระราชทาน อุปนาย

Read more

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

เพชรบุรี-องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี-องคมนตรี ลง

Read more

พล.ต.ต.ชาตรี ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ร้อยเอ็ดพร้อมด้วย รองผบก.ภจว.ร้อยเอ็ดจนท.หน.สภ.33 สถานีตำรวจสังกัดภ.จว.ร้อยเอ็ดร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร้อยเอ็ด…แถลงข

Read more

สตูล ผู้ว่าฯสตูล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำให้เสริมวิชาสุขศึกษา ให้เด็ก เพื่อป้องกันโรค ได้อีกทางหนึ่ง

สตูล ผู้ว่าฯสตูล ตรว

Read more

ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลลานนา อยากเห็นชาวเชียงใหม่ ปลอดภัย..ไร้โควิด-19

ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบ

Read more

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พัฒนาการจังหวัดเชียง

Read more

เบตง เปิดเรียนวันแรก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร อส. รักษาความปลอดภัย ครู นักเรียนเข้ม นักเรียน ครู ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ก่อนเข้าโรงเรียน ป้องกันไวรัสโควิด19

เบตง เปิดเรียนวันแรก

Read more

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

สำนักบริหารพื้นที่อน

Read more