นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 นาฬิกา ณ บริษัท วี.ซี เอฟ. จำกัด วีระชัยฟาร์ม สาขารางหวาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง

นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และนายอัครเดช เตชะสัตยา กรรมการบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด นายอภิวัฒน์ พุทธบรรจง ที่ปรึกษาบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ของโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ทุ่งหลวงโมเดล”

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยทุกภาคส่วน
ทั้งฟาร์มสุกร เกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล และจังหวัด ต้องบูรณาการ
เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: