วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร “รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม”

ยโสธร “รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม”

8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประจำปีงบประมาณ 2563 ที่หอประชุมอำเภอกุดชุมในการนี้ นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุมให้การต้อนรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ยังมีการมอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง อีกด้วย
ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่อค้าประชาชน กลุ่มองค์กร และนักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนกำแมดขันติธรรม ผู้นำชุมชน อสม.เข้าร่วมทั้งสิ้น 257 คนมีผู้ผ่านการบริจาคโลหิต 224 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 78.400 ซีซี ช่วยชีวิต ช่วยสังคม ระดมความสามัคคี ทำความดีเพื่อสังคม

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: