นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Ms. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2306 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

วุฒิสภา นำโดย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Ms. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: