คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

แก่สมาชิกวุฒิสภา ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนายปัญญา งานเลิศ กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายธานี สุโชดายน พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล พลเอก บุญธรรม โอริส พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์

โอกาสนี้ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติโดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: