ณ จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และนายจิตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์

ในประเด็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: