ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

โดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านหมอกควัน ด้านภัยแล้ง กว๊านพะเยาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: