วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ หมู่ 3 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ หมู่ 3 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่

ณ จังหวัดเชียงราย นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชนกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ หมู่ 3 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบการดำเนินการปลูกข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงราย

โดยการส่งเสริมของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ซึ่งมีการผลิตข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์โดยการรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ให้เป็นสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะผู้แทนจากประชาชน คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: