ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนคุณธรรมจังหวัดพัทลุง

โดยมี คณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมชาย เสียงหลาย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และพลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชน

โดยอาศัยหลักการ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน อันเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมสัมพันธ์เป็นพลังในการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการวางรากฐานให้สังคมไทยเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: