ณ ร้านสาคูต้นน้ำ ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ณ ร้านสาคูต้นน้ำ ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ร้านสาคูต้นน้ำ ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นำโดย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในจังหวัดพัทลุงโดยตรง และนำข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: